İnternet yayıncılığına hız kazandıran çözümler
25.12.2009 10:11:30
İnternet kullanım oranının artması ve okur alışkanlıklarının değişim göstermesiyle yükselişe geçen internet yayıncılığını bu sefer başka bir açıdan Mercek altına aldık. Yayıncılık projelerinize hız vermek istiyorsanız, bu röportajı mutlaka okuyun.

Yıldızları günden güne parlayan ve daha popüler hale gelen haber siteleri, artık daha profesyonel ve güçlü teknik altyapıları da zorunlu hale getiriyor. Yayıncılık yapan firmalar ise elektronik yayıncılığa geçişte en büyük sıkıntıyı yazılım sürecinde yaşıyorlar. Biz de Medyaloji’nin Mercek’ine bu sefer, yayıncı firmalara sundukları profesyonel çözümler ile öne çıkan bir şirketi aldık. 1996 yılından beri web siteleri, e-ticaret siteleri, portallar, haber siteleri ve internet projeleri üzerine çözümler üreten Medyasis’in Genel Müdür Yardımcısı Ebru Küçükler, sorularımızı yanıtladı.
 
Silva Demirci: İnternet yayıncılığının dünyada ve Türkiye’deki gelişimiyle ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Ebru Küçükler: Internet hayatımıza gireli çok olmadı ama hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Bunlardan bir tanesi de İnternet yayıncılığı. Çünkü içerik üretebilmek ve bunu geniş kitlelere sunabilmek çok önemli bir değer. Bu değeri en yaygın ve verimli kullanacağınız mecra ise artık internet. Üstelik yayınınızı tüm dünyayla aynı anda paylaşabiliyorsunuz.
 
Internet’in doğası gereği bize sunduğu interaktivite (karşılıklı etkileşim) imkanı, internet yayıncılığının en büyük gücünü ve tabii farkını oluşturuyor. Klasik yayıncılıkta okur ile interaktivite imkanı yok veya çok kısıtlı iken Internet yayıncılığında bunun sınırı yok gibi. Bir başka gelişme de Internet yayıncılığının kendi içinde yaşanıyor. Önceleri tek yönlü içerik aktarımı yapılırken, yani yayıncı içerik üretir, okur da bunu tüketir iken, günümüzde artık herkesin bir arada (buna okur da dahil) içerik ürettiği bir mecraya dönüştü. Artık okuyucu, içeriğin çok önemli bir parçası. Dolayısıyla okuyucuyu içeriğin bir parçası haline getirebilen internet yayınları daha başarılı olabiliyor.
 
Dünyada birçok dergi, sınırlı sayfalarında belli bir içeriği okuyucuyla paylaşırken, detaylı ve geniş içerik için internet yayınlarına yönlendirme yapıyor. Bazı dergiler de basılı mecrayı çoktan terk edip, sadece internet yayını ile içerik üretmeye devam etmeye başladı bile.
 
Türkiye’de de internet yayıncılığına ilgi günden güne artıyor ve özellikle basılı mecrada içerik üretenler internette de var olma gayretinde. Bunun yanı sıra basılı mecrada olmayıp, yayınıcılığa internet ortamında başlayan ve çok başarılı olan projeler de sıkça görülüyor.
 
Silva Demirci: İnternet yayıncılığının getirdiği yenilikler ya da avantajlar nelerdir?
Ebru Küçükler: Bu soruya dört farklı açıdan bakarak cevap vermek mümkün. Çünkü internet yayıncılığında dört ana aktör var: Yayıncı, reklamcı ya da reklamveren, yazarlar ya da editörler ve son olarak okuyucular.
 
Yayıncı açısından değerlendirirsek; Internette de yer almak, sağladığı faydalar ile yatırım maliyeti karşılaştırıldığında çok akıllıca bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok yayıncının temel gelirlerini reklam satışları oluşturuyor. Yayıncı Internet’te de yer aldığında, reklam verenine klasik mecrasının yanı sıra Internet ortamında da reklam imkanı sunabiliyor. Internet okurlarına da ulaşarak hem yayınını hem de reklamvereninin reklamını daha geniş kitlelere ulaştırmış oluyor vb. Tabii tüm bunlar sonuçta daha fazla gelire dönüşüyor. Üstelik bunu yaparken mevcut basılı yayınını terk etmesi gerekmediği gibi, ayrı bir ekip veya donanım yatırımı da gerekmiyor. Internet yayıncılığına başlayan bir çok yayıncının yaptığı yatırımı 1-2 ay içinde geri alması son derece olası.

Reklamcı ya da reklamveren açısından değerlendirdiğimizde; Internet’te yayınlanan reklamın çok daha geniş bir kitleye ulaşabilme olasılığı var. Diğer taraftan animasyon ya da video altyapılı reklamlar doğal olarak reklamın etkisini ve fark edilebilirliğini arttırıyor. Anlık kararlar ile reklamlarda değişiklik yapmak, medya planlamasını çok daha esnek tutabilmek de Internet yayıncılığının mümkün kıldığı olanaklar. Ancak tüm bunlardan da önemlisi klasik mecralarda verimlilik ölçümlerinde tahminler ağırlıkta iken, Internet reklamlarının verimliliği kesin ve matematiksel rakamlar ile ölçülebiliyor. Bu da reklam veren açısından çok önemli bir değer.
 
Yazarlar ve editörler açısından değerlendirdiğimizde; üretilen içerik çok daha geniş bir hedef kitleye ulaşırken kolayca alınan geri beslemeler sayesinde üretilecek içeriği taleplere göre şekillendirmek imkânı da doğmuş oluyor. Tabii olası hataları her an düzeltebilme imkânı, zaman ve mekândan bağımsız çalışabilme gibi başkaca birçok avantaj da söz konusu.
 
Son olarak okuyucu açısından değerlendirdiğimizde ise; kolay erişilebilir ve taze içerik en büyük değeri oluşturuyor. Bunun yanı sıra daha önce söz ettiğimiz interaktivite, yani okuyucuya kendini ifade imkânı verilmesi de okuyucuyu cezbeden bir başka unsur.
 
Silva Demirci: Medyasis, internet yayıncılığı ile ilgili nasıl çözümler sunuyor?
Ebru Küçükler: Medyasis, 13 yıldır internet projeleri üzerine çalışan ve bu yönde uzmanlaşmış bir firma. Son 6 yıldır ise standart altyapısı olan hazır çözümler üzerine yoğunlaştı. Özellikle paket web sitesi çözümü Wikado ve paket e-ticaret çözümü E-maximum markalarıyla tanınıyor. Her iki ürünü ile de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda.
 
Internet yayıncılığındaki ivmeyi fark ederek 2008 yılı başlarında Internet yayıncılığı yapmak isteyenlere hem ucuz hem de güvenilir bir platform sunmak üzere Interyay’ı geliştirmeye başladı ve 2009 Haziran ayında satışa sundu.
 
İnteryay, özet olarak internette yayıncılığı yapmak isteyenlere, profesyonel bir yayında olması gereken tüm fonksiyonları sunan; hazır ve kolay kullanımlı bir internet yayıncılığı alt yapısı. Normalde bir internet yayıncılığı sistemi kurmak 5-6 kişilik bir yazılım ekibinin 6 ayını alacak bir çalışmadır. Tabii maliyeti de buna göredir. Interyay ise bu maliyeti inanılmayacak kadar aşağılara çeken bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.
 
İnteryay platformu ile bugün Türkiye’de çok okunan büyük ulusal gazetelerin Internet Gazeteleri ölçeğinde yayınlar yapmak mümkün. Üstelik çok kısa bir zamanda. İnteryay alt yapılı elektronik yayıncılık siteleri, yayın yapmak isteyen kurumun isteklerine, yayın türüne göre özel olarak kurgulanıyor ve tasarlanıyor. İstenilen yayın bir internet dergisi, internet gazetesi ya da bir haber portalı olabiliyor. Böylelikle yayın hem gelişkin bir altyapı, hem de benzersiz bir kurgu ve tasarımla internette yerini alıyor.
 
“İNTERNET MEDYASI, ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF”
Silva Demirci: İnternet yayıncılığının Türkiye’deki gelişim sürecinde Medyasis ve İnteryay nasıl konumlandı? İnternet yayıncılığı ile ilgili çözümler sunma fikri nasıl doğdu?
Ebru Küçükler: Medyasis olarak web uygulamaları segmentlerinde farklı ürünler ürettik. Gerçek hayattaki iş süreçlerinin “e” ortamdaki karşılıklarına hitap etme amacıyla farklı markalar altında hizmet veriyoruz. Ürettiğimiz tüm ürünler kendimizin geliştirdiği bir teknolojiyle standart altyapıya sahip.
 
İnternet medyasını kullanmak isteyen kurumların bize bu yöndeki talepleri ve on-line yayıncılığına olan ilginin artması gibi nedenlerle İnteryay markası ve ürününü geliştirmeye karar verdik. İçerik yönetim sistemi, hazır web paketleri konusunda elde ettiğimiz bilgi birikimini dijital yayıncılık alanına uyarlayarak İnteryay’ı geliştirdik.
 
Ayrıca uzmanlığımız gereği internet ile ilgili Dünya’da ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip etmemiz nedeniyle, haber sitelerine olan ilginin artacağını görmek bizi bu konuda daha da motive etti. Özellikle Dünya’daki basılı yayınların tiraj kaybetmeleri, ekonomik sorunlar yaşamalarına neden olurken, internet medyasını önemli bir alternatif olarak ortaya çıkarıyor. Bu gelişmelerin yansımaları Türkiye’de de hissedilmeye başladığından, internet yayıncılığı yapmak isteyenler için İnteryay çok nitelikli bir çözüm diye düşünmekteyiz.
 
“DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DEKİ BASILI VE DİJİTAL YAYINCILIK ÜZERİNE YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMALAR İNTERYAY’I DOĞURDU”
Silva Demirci: İnternet yayıncılığı ile ilgili başarılı çözümler üretmek, medyayı da iyi tanımayı ve anlamayı gerektiriyor. Medyasis’i bu anlamda, öne çıkaran özellikleri ve yetenekleri neler? Medyanın bu günkü ihtiyaçları ve gelmekte olan yeni trendlerin nabzını nasıl tutuyorsunuz?
Ebru Küçükler: Sorunuz çok anlamlı bizim için. Bunu şöyle bir benzetmeyle açıklamamız mümkün. Bir mimarın, kültür merkezi binası tasarımı yapması için sanatçı olması ya da kültürel etkinlikler düzenlemesi gerekmiyor. Ancak konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapması, daha önce yapılmış başarılı örnekleri incelemesi ve binanın inşa edileceği alanı analiz etmesi çok önemli. Hem binayı yöneteceklerin, hem binadaki etkinliklere katılacakların hem de etkinlikleri izleyenlerin ihtiyaçlarına göre bir proje geliştirmesi gerekiyor.
 
Benzetmeden yola çıkarak, biz de Dünya’da ve Türkiye’deki hem basılı hem de dijital yayıncılık üzerinde araştırmalar yaptık, yüksek sayıda ziyaretçi elde etmiş başarılı internet projelerini inceledik. Bu bilgileri geliştirdiğimiz teknoloji ve birikimlerle harmanlayarak, internet yayıncılığı olgusunda yer alan tüm aktörlere –yayın sahibi, reklamcı ya da reklam veren, yazar ya da editör ve okuyuculara- fayda sağlayan, fonksiyonel ve kullanımı kolay bir altyapıyla İnteryay’ı geliştirdik.
 
Yine benzetmeyi kullanacak olursak, çizim programlarını iyi kullanan bir mimar, iyi projeler üretir varsayımı nasıl yanlış ise, kod yazmayı iyi bilen, teknolojiyi iyi kullanan bir programcı da iyi projeler üretir varsayımı da yanlıştır. Dolayısıyla Medyasis iyi kod yazan, nitelikli programlar üreten bir firma olmaktan çok daha ötede bir vizyona sahiptir. Hizmet verdiği kullanıcılarının sektörlerini ve iş alanlarını yakından takip eden, iş üretme süreçlerinde danışmanlık görevi üstlenen, söz konusu sürecin bir parçası olarak görev alan pozisyondadır. Ancak bu misyonla başarılı projelere imza atacağına inanır.

 
Silva Demirci: İnteryay’ı rakiplerinden ayıran özellikleri neler?
Ebru Küçükler: İnteryay’ın henüz bir rakibi yok. Şu anda Internet’te yer alan birçok elektronik yayının olması “rakibi yok” ifadesi ile çelişiyor görünebilir. Ancak şu anda yayında gördüğümüz birçok Internet yayınına baktığınızda, bunlardan iyi bir seviyeye gelmiş olanların ciddi paralar harcanmış, ciddi projeler olduklarını görüyoruz.
 
Diğer taraftan birçok amatör yayın ise yurtdışı kökenli ve script tabir ettiğimiz bazı uygulamalar kullanıyor. Bunları, aynı kalıptan çıkmışçasına birbirine benzeyen ve kimlikten yoksun tasarımlarından kolayca ayırt edebilirsiniz. Tabii güvenlik sorunları, yüksek ziyaretçi sayısı ile başa çıkmaya müsait olmayan yazılım dilleri, veritabanları ve sunucu altyapıları ise diğer sorunlar.
 
İnteryay ise, güvenliği test edilmiş, arama motorlarında başarılı ve diğer birçok önemli fonksiyonu barındıran altyapısıyla yayın sahibinin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanarak projelendirilen bir sistemdir. Teknolojik üstünlüğü sayesinde yayın sahibini teknik sorunlardan uzaklaştırır ve yayıncının asıl işine, yani yayıncılık faaliyetine yoğunlaşmasını sağlar. Ayrıca bu tür projelerin geliştirilme süreçleri normalde oldukça uzun sürer. Ancak İnteryay’ın standart özellikli ve gelişmiş teknolojisiyle internet medyasına hızlı bir giriş yapmak mümkün olabiliyor.
 
Tüm bu gerekçeler ile İnteryay’ın türünün ilk örneği olduğunu ve İnternet yayıncılığı yapmak isteyenlere hem nitelikli hem de makul maliyetli çözüm sunmada şu aşamada rakibinin olmadığını söylemek yanlış olmaz.
 
Silva Demirci: Kimler ya da hangi kurumlar internet yayıncılığı yapmayı tercih ediyor ya da kimler internette yayın yapabilir?
Ebru Küçükler: Mevcut durumda, basılı mecrada yayını olan, yani zaten içerik üreten kurumlar internet yayıncılığı yapıyor. Bunlar da çoğunlukla ulusal gazeteler, bazı ulusal dergiler ve bazı yerel gazeteler. Ancak son yıllarda basılı mecrası olmayan ama içerik üretme potansiyeli olan kurumlar internet yayıncılığına yatırım yapmayı daha anlamlı bulabiliyorlar ve gelişmeler de bu yönde. Bunun yanı sıra bazı yerel gazete ve dergiler basılı mecrayı bırakıp, sadece internette varlıklarını sürdürmeyi tercih edebiliyorlar.
 
Mevcut basılı mecrada gazete ya da dergi yayınlayanların yanı sıra, TV ya da radyolarda program yapıp içerik üretenler, bu içeriği internet ortamında da internet ziyaretçileriyle paylaşabiliyorlar. Üstelik bu mecralar için üretilen hareketli ve sesli içeriği internete aktararak diğer internet yayınlarından daha farklı ve zengin bir içeriğe sahip olabiliyorlar.
 
Silva Demirci: Dijital yayıncılıkta, kalitenin artırılması için neler yapılmalı?
Ebru Küçükler: Aslında şimdi söyleyeceklerim, sadece internet yayıncılığı ile ilgili değil, diğer internet projeleri ile de ilgili. Medyasis ve çalışanları olarak internet ortamında birçok farklı projenin içinde bulunduk ve şunu net olarak söyleyebiliyoruz: İnternette olabilecek her projenin gerçek yaşamda bir karşılığı var. Gerçek yaşamda neyi doğru görüyor ve doğru çözüm sunabiliyorsanız, internette de ancak bu gerçekliğe karşılık gelecek çözümleriniz ile başarılı olmanız mümkün olabiliyor.
 
Örneğin, şirketinizi internette tanıtmak istiyorsanız, şirketinizi, sunduğunuz hizmetleri ve ürünlerinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu aşamada çok kolay bir şekilde kurumsal web sitenizi yapabiliyor ya da yaptırabiliyorsunuz. İnternette ürün ya da hizmet satmak istiyorsanız, sattığınız ürün ya da hizmetleri çok iyi bilmeniz, müşterilerinizi ya da hedef kitlenizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Sonrasında kolayca e-ticaret yapabiliyorsunuz.
 
İnternet yayıncılığında da durum aynı. Öncelikle yaptığınız işi iyi bilmeniz söz konusu. İletişimi ve yayıncılığı biliyorsanız internet yayıncılığını da iyi yapmamanız için bir engel yok. Ve tabii ki ek olarak yeni mecranın getirdiği detayları öğrenmeniz ve doğru teknolojik yatırımları yapmanız gerekiyor.
 
“HAREKETLİ VE SESLİ İÇERİĞE OLAN İLGİ DAHA DA ARTACAK”
Silva Demirci: İnternet yayıncılığında gelecekte neler olacak?
Ebru Küçükler: Türkiye’de bunca gelişmeye rağmen, henüz internet bant genişlikleri sınırlı ve yüksek maliyetli. Ancak giderek bant genişlikleri artma ve buna karşın maliyetleri de düşme yönünde. Hem bant genişliklerinin artması, mobil ortamlarda 3G vb. teknolojilerin gelişmesi ve giderek ucuzlamasıyla birlikte, hareketli ve sesli içeriğe olan ilgi daha da artacak. Yayıncılar bu yönde içerik geliştirmeye daha çok çaba gösterecekler diye öngörmek mümkün.
 
Şu anda internet bağlantısı için yeterince maliyete katlanan internet okuyucusu, bir de içerik için ücret ödemeye isteksiz. Ayrıca bir de birbirine benzeyen, birbirinden alıntı yapan, aynı haber kaynaklarını kullanan birçok site varken, ücret ödeme ihtiyacı da duymuyor. Ancak, internet bağlantısı için daha az ücret ödeme yolunda olan okuyucular, kendileri için çok önemli olan, benzerini ücretsiz bir siteden bulamayacağı içerik için ücret ödemeye hevesli olacaklar diye düşünmekteyiz.
 
Bunların yanı sıra, okuyucunun içeriğin bir parçası olabildiği internet yayınları, gün geçtikçe daha ön plana çıkacak. Günümüzde, paylaşım sitelerinin vasıtasıyla yavaş yavaş hayatımızın bir parçası haline gelen, bir içeriği üstelik kendi yorumumuzu da katarak, tanıdığımız diğer insanlarla paylaşma isteği bu öngörümüzü de destekler konumda gelişiyor.
 
Silva Demirci: Verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz.
Ebru Küçükler: Biz de Medyaloji’ye çok teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
    
Bu Habere Oy Ver :
Puan veren 27 ziyaretciden ortalama 5 puan
 
 
 
 
Bir internet haber sitesinde en çok aradığınız özellik?
Siyaset haberleri ağırlıklı olması
%13
Magazine mutlaka yer vermesi
%3
Görsellerinin kaliteli olması
%12
Video gösterimleriyle desteklenmesi
%11
Köşe yazarlarının iyi olması
%13
Spora çokça yer vermesi
%4
Ekonomi haberleri ağırlıklı olması
%6
Yaşam haberlerine fazla yer ayrılması
%7
Güncellenme sıklığı
%30